PHÁT ÂM 2.0

Course Information

Độ khó : Beginner

Phân loại : , ,

Course Instructor

Ms My Ms My Người hướng dẫn

Đăng ký học

1.000.000
3 months of access
0%

Thân chào bạn

Khóa học 2.0 là khóa học dành cho các bạn đã học qua khóa học Phát âm 1.0. Những bài học chi tiết hơn với sự so sánh các cặp âm khác nhau sẽ giúp bạn không bao giờ nhầm lẫn nữa