PHÁT ÂM 4.0

Khóa 4.0 là khóa học thực hành vận dụng các kiến thức đã học tại khóa 1.0, 2.0 và 3.0 vào đọc trong 1 đoạn văn. Khi hoàn thành khóa này bạn đã có thể làm chủ khả năng đọc tiếng anh đúng và chuẩn

Thông tin khóa học

Độ khó : Beginner

Phân loại : , ,

Course Instructor

Ms My Ms My Người hướng dẫn

Đăng ký ngay

1.000.000
3 months of access
0%